Medicina rada

Navigacija

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „LD MEDICA“ poseduje registrovanu službu medicine rada, i samim tim dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja, i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

U službi medicine rada obavljaju se pregledi:

•Svih zaposlenih radnika

•Radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom

Vrste pregleda koji se obavljaju:

• Prethodni pregledi

• Periodični pregledi

• Sistematski pregledi

• Ciljani pregledi

Prethodni i periodični pregledi radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom sa ocenom radne sposobnosti:

Prethodni i periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017).

 • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
 • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
 • Radna mesta na visini
 • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi…)
 • Radna mesta sa srednje teškim ili tekim fizičkim radom
 • Radna mesta sa hemijskim štetnostima
 • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
 • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Rad sa oružjem

Ciljani pregledi vida zaposlenih na radnim mestima sa posebnim uslovima rada – rad za ekranom, pregledi vida za zaposlene na radnim mestima sa ekranom.  Pregledi vida se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

 • Pregled vida pre početka rada sa ekranom
 • Pregled vida u toku korišćenja opreme za rad sa ekranom na 3 godine

U okviru službe možete obaviti i druge preglede, u cilju izdavanja lekarskih uverenja za vozače motornih vozila A, B, C, D i E kategorije, kao i lekarski pregled amatera za vozačku dozvolu (kategorije A i B).

POŠALJITE UPIT I ZAKAŽITE PREGLED