Pregledi i ocena zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila

Navigacija

U Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “LD medica”, u skladu sa Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, mogu se obaviti pregledi u skladu sa zakonom (“Službeni glasnik RS”, broj 112 od 27. novembra 2012. god.).

Pregledi i ocena zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila

Uslovi u pogledu zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju članovi posade brodova i drugih plovila, a koji se odnose na telesnu i duševnu sposobnost da vrše poslove na brodu, odnosno drugom plovilu utvrđuju se prema vrsti i stepenu telesnog i duševnog stanja, oboljenja, povreda i oštećenja, kao i prema vrsti plovila (čl. 2 Pravilnika).

POŠALJITE UPIT I ZAKAŽITE PREGLED