Interna medicina

Navigacija

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Doktor interne medicine koji se naziva i ,,Internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da preventira, dijagnostikuje i leči bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe. I ako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo pojedinačne organe.

Internista se može opredeliti za dijagnostiku i lečenje svih unutrašnjih organa ili nastaviti sa dodatnim školovanjem kako bi se fokusirao na lečenje nekog pojedinačnog organa i stekao zvanje subspecijaliste interne medicine za neku od subspecijalistikih oblasti:

 Kardiologija, oboljenja srca i krvnih sudova.

Endokrinologija, oboljenja endokrinog sistema.

Gastroenterohepatologija, oboljenja organa za varenje.

Reumatologija, oboljenja reumatskih bolesti.

Kardiologija

Dijagnostika i lečenje bolesnika sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima i poremećajima.
Tim vrsnih kardiologa brine o zdravlju Vašeg srca i krvnih sudova:

  • Akutna i hronična srčana slabost
  • Zapaljenja srčanog mišića i perikarda
  • Urođene i stečene valvularne mane
  • Arterijska hipertenzija
  • Koronarna bolest
  • Oštećenja kardiovaskularnog sistema kod sistemskih bolesti
  • Aritmije srca

Reumatologija

Lekar specijalista  interne medicine, subspecijalista reumatologije  bavi se reumatskim  bolestima (bolestima mišićno-skeletnog sistema i  sistemskim  autoimunim bolestima). Reumatološki pregled je potpuno  bezbedan, ne  koriste se invazivni instrumenti i traje u proseku 20-30  minuta, a po  potrebi i duže.

Endokrinologija

Stručno osoblje Zavoda “Ld medica” se bavi dijagnostikom i lečenjem svih endokrinih i metaboličkih poremećaja. Lečenjem oboljenja štitaste i paraštitaste žlezde, dijagnostikovanjem i lečenjem dijabetesa, bolesti hipotalamusa i hipofize, bolesti nadbubrega, osteoporozom, bolesti prekomerne težine – gojaznosti i poremećajima metabolizma lipoproteina.

Gastroenterohepatologija

Centar za digestivni sistem (CDS) u sklopu Zavoda je privatni centar specijalizovan za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema. CDS objedinjuje specijalizovane stručnjake iz oblasti gastroenterologije i digestivne hirurgije sa ciljem da pokrije kompletnu patologiju digestivnog sistema.

  • Detaljan i sveobuhvatan razgovor sa bolesnikom
  • EHO sonografiju abdomena
  • Endoskopiju gornjeg digestivnog sistema

POŠALJITE UPIT I ZAKAŽITE PREGLED